Pastoraatsgroep

 

Mijn naam is Marja van de Laak. Ik ben getrouwd en wij hebben 4 dochters.
Begin jaren 90 zijn wij van het katholieke zuiden naar Rhenen verhuisd. Ik kan je zeggen, er ging een wereld voor mij open.
Hoe anders hier de vieringen zijn, dat was echt wennen in het begin.
Langzaamaan ben ik in het kerkenwerk ingegroeid. Met de jeugd werken (communie/vormsel), daar kan ik enorm van
genieten!

De pastoraatgroep is een nieuwe uitdaging, mijn weg zoeken,  ogen en oren zijn van/voor onze veranderende geloofsgemeenschap.
Van mens tot mens! met al onze (on)hebbelijkheden.  Samen lukt het.

mijn email: mavdlaak@gmail.com
 

 

Mijn naam is Toos Terken en sinds januari 2014 lid van de pastoraatsgroep van de R.K.Geloofsgemeenschap in Rhenen.
Ik woon samen met mijn man in Ochten, en we hebben 3 kinderen en kleinkinderen.Ik groeide op in een groot, hecht en gezellig gezin in een klein dorp in Noord-Brabant. In dit dorp was iedereen Rooms Katholiek en de kerk was niet alleen een plaats voor gebed, maar zeker ook een plaats om elkaar te ontmoeten. Het geloof was vanzelfsprekend, vaak zo vanzelfsprekend, dat er weinig vragen gesteld werden. Gesprekken met andersdenkenden werden niet of nauwelijks gevoerd. Toen wij in 1977 in Ochten kwamen wonen, kregen we al snel veel vragen en gesprekken over de Rooms Katholieke opvattingen met andersdenkenden. Hierdoor ging ik steeds meer nadenken over het geloof en wat dat voor mij betekende.Ik vind het ook belangrijk om mij in te zetten voor de parochie en heb dan ook aan tal van activiteiten mijn steentje bij gedragen. Dat varieerde onder meer van het bezorgen van het parochieblad, meewerken aan de kinderwoorddiensten, meedenken in het parochiebestuur tot het organiseren van diverse jubilea.Nu mag ik meedenken als lid van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw.De leden van de pastoraatsgroep willen vooral “oog en oor” zijn voor de parochianen, daarnaast hebben we ook praktische taken zoals het voorgaan in woord- en gebedsdiensten.
Mijn motto is: Als iedereen iets doet, heeft niemand het druk.
Mijn e-mail adres