VIERING VOLGENS DE BYZANTIJNSE RITUS

Wanneer: Zondag 22 oktober 2017

Waar: De Gedachteniskerk - Herenstraat 82 te Rhenen

Ter Gelegenheid van het 40 jarig huwelijksfeest van dhr. en mw. Boom vindt er een viering plaats volgens de Byzantijnse ritus.
Het Byzantijns mannenkoor uit Hoorn zal de viering muzikaal omlijsten.
Deze viering heeft een open karakter, dat wil zeggen dat alle gelovigen van harte welkom zijn.