GELDERSE BEDEVAART

Wanneer: 
17-10-2021
Waar: 
Renkum

Op zondagmiddag 17 oktober 2021 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse  traditionele Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom!
 
Kosten deelname: vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de hoge onkosten.
Vervoer: op eigen gelegenheid.

Hoofdcelebrant is pastoor H. Zemann van de parochies St. Lucas en St. Maarten (regio Barneveld, Harderwijk, Leusden) .
Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigente mevr. Regina Witte Koppen uit Zevenaar e.o.
 
Het programma begint 14.00 uur met een bloemenhulde in de kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum gevolgd door het rozenkransgebed
14.30 uur: feestelijke Eucharistieviering
15.45 uur: uitstelling Allerheiligste met Lof
16.00 uur: afsluiting
 
Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie e/o terras gelegenheid voor koffie/thee met versnapering.
Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie.  Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.
 
Adres:
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.
Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.
 
Maatregelen i.v.m Corona s.v.p in acht nemen.
 
Info via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 31 23 31 of sms naar organisatie via 06-193 44 199
Kijk ook onder nieuws  op www.mariavanrenkum.nl