Pastoraatsgroep

Mijn naam is Margriet van der Weijden
Na enkele jaren weg te zijn geweest uit de pastoraatsgroep, ben ik er nu weer in teruggekeerd.
Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, want…… “God heeft iedereen zijn plaats en zijn verantwoordelijkheden toegewezen, dus verricht elke daad alsof hij je rechtstreeks door God was opgedragen”  las ik ergens. Dat trof mij en dat wil ik ook ter harte nemen. Liturgie heeft mijn bijzondere belangstelling. Er zijn al veel minder vieringen als jaren geleden, dan wil ik wel graag dat die vieringen die er nog zijn ons iets te vertellen hebben. Dat ze inhoudelijk waardevol zijn. Dat je geraakt wordt, al is het maar heel even. Dat je er iets van mee neemt wat zinvol en betekenisvol is, al is het maar een beetje.
Ook is het belangrijk dat alle zaken rondom liturgie soepel lopen, al hangt dat ook vaak van anderen af. Ik wil mij dan ook inzetten voor het profiel: liturgie. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. De andere pastoraatsleden steunen mij, maar ook uw hulp heb ik nodig.
Dus hebt u een tip of een op - of aanmerking,,,,, Laten we er samen aan werken.
Ik ga er in elk geval voor!

Mijn e-mail-adres

Mijn naam is Toos Terken en sinds januari 2014 lid van de pastoraatsgroep van de R.K.Geloofsgemeenschap in Rhenen.
Ik woon samen met mijn man in Ochten, en we hebben 3 kinderen en kleinkinderen.Ik groeide op in een groot, hecht en gezellig gezin in een klein dorp in Noord-Brabant. In dit dorp was iedereen Rooms Katholiek en de kerk was niet alleen een plaats voor gebed, maar zeker ook een plaats om elkaar te ontmoeten. Het geloof was vanzelfsprekend, vaak zo vanzelfsprekend, dat er weinig vragen gesteld werden. Gesprekken met andersdenkenden werden niet of nauwelijks gevoerd. Toen wij in 1977 in Ochten kwamen wonen, kregen we al snel veel vragen en gesprekken over de Rooms Katholieke opvattingen met andersdenkenden. Hierdoor ging ik steeds meer nadenken over het geloof en wat dat voor mij betekende.Ik vind het ook belangrijk om mij in te zetten voor de parochie en heb dan ook aan tal van activiteiten mijn steentje bij gedragen. Dat varieerde onder meer van het bezorgen van het parochieblad, meewerken aan de kinderwoorddiensten, meedenken in het parochiebestuur tot het organiseren van diverse jubilea.Nu mag ik meedenken als lid van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw.De leden van de pastoraatsgroep willen vooral “oog en oor” zijn voor de parochianen, daarnaast hebben we ook praktische taken zoals het voorgaan in woord- en gebedsdiensten.
Mijn motto is: Als iedereen iets doet, heeft niemand het druk.
Mijn e-mail adres